Het ontwikkeltraject medewerker

Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur.
William Butler Yeats

Ontwikkeltraject medewerkers

Wat is een ontwikkeltraject?

Een ontwikkeltraject is een kortdurend traject, waarin wij door middel van 3 gesprekken en analyses een ontwikkeladvies en plan op stellen.
Aan de hand van deze analyses en gesprekken brengen wij zowel de talenten, drijfveren, werkenergiebalans als de ontwikkelmogelijkheden van jou in kaart.

De analyses die wij hiervoor gebruiken zijn de Talentmanagement analyse (TMA) en de werkenergieanalyse (WEA).
Beide analyses worden volledig online gemaakt.
De gesprekken om de analyses te bespreken en om tot het ontwikkelplan en advies te komen, kunnen zowel online als persoonlijk plaats vinden. Afspraken hierover maken we in samenspraak met jou.

Wij ronden het traject af met een ontwikkelplan en ontwikkeladvies, die wij samen opstellen.

 

Waarom zou je een ontwikkeltraject willen starten?

Wanneer we kijken naar de huidige arbeidsmarktontwikkelingen kunnen we minstens 3 belangrijke redenen vinden waarom een ontwikkeltraject van toegevoegde waarde is.

  1. De plotselinge economische crisis door de corona pandemie, de mogelijke ontslagen die hieruit voortvloeien en het versnellen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  2. De subsidiemogelijkheden die de overheid aanbiedt om kosteloos ontwikkeladvies te ontvangen.
  3. De regie te houden op jouw loopbaan en duurzame inzetbaarheid gedurende jouw loopbaan.

 

Wat levert een ontwikkeltraject op?

Het ontwikkeltraject biedt voor zowel jouw als werkgever en de medewerker duidelijkheid over zijn/haar:
- Ontwikkelmogelijkheden
- Doorgroeimogelijkheden
- Drijfveren
- Talenten
- Competenties
- Persoonlijke voorkeuren
- Bevlogenheid
- Werkenergiebalans
- Inzicht in de ontwikkelingen en jouw kansen op de arbeidsmarkt. (arbeidsmarktscan)

Op basis hiervan geven wij advies en stellen wij samen met jou een ontwikkeladvies en plan op.
Dit doen wij gezamenlijk, zodat jij zelf de regie en verantwoordelijkheid behoudt over jouw persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

Nadat het ontwikkelplan en advies is opgesteld, kan jij met jouw werkgever duidelijke afspraken maken over interne ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Soms betekent dit ook dat er gekeken wordt naar externe mogelijkheden.
Wanneer je werkzoekende bent, kun je gerichter keuzes maken met betrekking tot het eventueel omscholen en/of zoekprofiel.
Daarnaast kan je als freelancer/ ZZP-er weloverwogen beslissingen maken over jouw loopbaan.

 

Kosten?

Het ontwikkeltraject kost per medewerker €700.
Dit is inclusief de TMA analyse, WEA, drie gesprekken en een ontwikkelplan en advies.

De overheid stelt een subsidie hiervoor beschikbaar. Daarom is het traject kosteloos.

Neem voor meer informatie met ons contact op. We vertellen je graag hoe wij jou van dienst kunnen zijn!

Werkwijze

Aanmelden

Je meldt je aan via online formulier,
e-mail of telefonisch.

kennismaking

We plannen een kennismakingsgesprek.
Wanneer beide overtuigd zijn dat dit traject succesvol wordt, geven we beide akkoord.

Start

Na akkoord starten we het traject op.

Ontwikkeladvies

We stellen samen het ontwikkeladvies en plan op.
Dus beëindigen we het traject.

Hoe vraag je een ontwikkeltraject aan?

Online formulier

Online Formulier

Door een online aanvraag formulier in te vullen, kun je snel voor een ontwikkeltraject aanvragen.
Scroll door voor het aanvraagformulier!

E-mail

Heb je vragen of meld jij je liever per mail aan?
Dan kan dit natuurlijk ook.
Mailen kan naar:
info@b-u-fully.nl

Telefonisch

Wil je meer informatie over het ontwikkeltraject?
Dan staan wij jou graag te woord.
Mocht je ons voicemail inspreken, dan bellen wij binnen 24 uur terug.

010-8082992/ 06-34098489

Meer informatie over de TMA analyse

De uitgangspunt van de TMA methode is dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.  De TMA Talentenanalyse zet hiermee jouw medewerkercentraal en geeft inzicht in welke functie(s) het beste passen. Het is gebaseerd op positieve psychologie.

Daarnaast maakt het een objectieve en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.
De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken.

De analyse wordt online gemaakt en besproken met jouw medewerker.
Vanwege de privacy wetgeving, wordt de volledige rapportage uitsluitend gedeeld, wanneer jouw werknemer hiervoor toestemming heeft verleend.
De uitkomsten van de TMA analyse wordt uiteraard wel opgenomen in het ontwikkelplan en advies.

In onderstaande afbeelding vindt je een duidelijk overzicht van wat de TMA analyse(s) allemaal in kaart brengt.
Ook is er een film toegevoegd, die verder uitlegt wat de TMA methode en analyse allemaal inhoudt.
Verder kun je ook naar de volgende website voor nog meer informatie: https://www.tma.nl/nl/

TMA uitleg ontwikkeltraject

Meer informatie over de Werkenergieanalyse

De Werkenergieanalyse is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de werkenergiebalans en de bevlogenheid meet van medewerkers en ondernemers.

De werkenergieanalyse bestaat uit 6 onderdelen:
1. Bevlogenheidsniveau.
2. Energie en stressbronnen op organisatieniveau.
3. Energiegevers en energienemers.
4. Werkenergiebalans van een gemiddelde werkweek.
5. De flowgrafiek op taakniveau.
6. Prioriteitenplan.

De werkenergieanalayse kan voor verschillende situaties inzicht geven en verandermogelijkheden in kaart brengen.
Je kunt hierbij denken aan:
- Een zieke medewerker.
- Een medewerker, die niet optimaal functioneert.
- Re-integratietraject 1e en 2e spoor.
- Duurzame inzetbaarheid.
- Keuze maken over het wel of niet veranderen van functie/baan.
- Jobcrafting en talentontwikkeling.

Voor meer uitleg over de werkenergieanalyse kun je de folder downloaden en onderstaand filmpje bekijken.
Vanwege de privacy wetgeving, wordt de volledige rapportage uitsluitend gedeeld, wanneer jouw werknemer hiervoor toestemming heeft verleend

Het ontwikkeltraject kun je gemakkelijk via onderstaande formulier aanvragen.
Mocht je eerst telefonisch of persoonlijk contact willen hebben om meer informatie op te vragen?
Dan kan dit via onderstaande contactgegevens.

B-U-Fully

010-8083992
info@b-u-fully.nl

Ontwikkeltraject aanvragen medewerkers/werkzoekende/ ZZP-er