Ontwikkeltraject

Het ontwikkeltraject

Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur.
William Butler Yeats

Wat is een ontwikkeltraject?

Een ontwikkeltraject is een kortdurend traject, waarin wij door middel van 3 gesprekken en analyses inzicht krijgen in zowel de talenten, drijfveren, werkenergiebalans als de ontwikkelmogelijkheden van jouw medewerkers.
De analyses die wij hiervoor gebruiken zijn de Talentmanagement analyse (TMA) en de werkenergieanalyse (WEA).
Beide analyses worden volledig online gemaakt.
De gesprekken om de analyses te bespreken en om tot het ontwikkelplan en advies te komen, kunnen zowel online als persoonlijk plaats vinden.

Afspraken hierover maken we in samenspraak met jou als werkgever en de medewerker.
Wij ronden het traject af met een ontwikkelplan en ontwikkeladvies, die wij samen met de medewerker opstellen.

 

Waarom zou je jouw medewerker(s) een ontwikkeltraject aan bieden?

Wanneer we kijken naar de huidige arbeidsmarktontwikkelingen kunnen we minstens 3 belangrijke redenen vinden waarom een ontwikkeltraject van toegevoegde waarde is.

  1. De plotselinge economische crisis door de corona maatregelen en de subsidiemogelijkheden, die de overheid biedt aan werkgevers.
  2. Goede medewerkers vinden en binden is voor de meeste bedrijven een behoorlijke uitdaging. Met het faciliteren en onderzoeken van hun ontwikkelmogelijkheden, wordt je als werkgever aantrekkelijker voor potentiële medewerkers.
  3. Duurzame inzetbaarheid stimuleren binnen jouw bedrijf.

Wanneer wij deze 3 hoofd redenen bekijken, dan zien we een rode draad.
Als bedrijf wil je een goede en betrokken werkgever zijn voor jouw medewerker.
Dit uit zich voor jou als werkgever niet alleen in het bieden van een goede salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en het bieden van doorgroeimogelijkheden, Maar juist in het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerker.
Daarnaast biedt jij aan jouw medewerkers hiermee concrete handvaten, wanneer zij zelf niet goed weten wat hun mogelijkheden zijn.

 

Hoe kan een ontwikkeltraject helpen bij het aantrekken van goede medewerkers?

Het bieden van de hoogste salaris zorgt er niet altijd meer voor dat kandidaten voor jouw bedrijf kiezen.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, vrijheid en flexibiliteit in werklocatie en werkuren worden steeds belangrijker.

In verschillende onderzoeken wordt er geconcludeerd dat naast bovengenoemde voorwaarden ook de volgende aspecten enorm belangrijk zijn voor medewerkers:
- Ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.
- Een werkgever, die leren stimuleert en faciliteert.
- Autonomie en input in het uitvoeren van werkzaamheden.

Uit onze ervaring in het coachen van werknemers en adviseren van werkgevers zien we dat het bieden van passende vormen van persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden lastig kan zijn.
Vandaar dat wij het ontwikkeltraject, bedacht hebben om jou als werkgever van dienst te zijn.

 

Wat levert een ontwikkeltraject op?

Het ontwikkeltraject biedt voor zowel jouw als werkgever en de medewerker duidelijkheid over zijn/haar:
- Ontwikkelmogelijkheden
- Doorgroeimogelijkheden
- Drijfveren
- Talenten
- Competenties
- Persoonlijke voorkeuren
- Bevlogenheid
- Werkenergiebalans
- Arbeidsmarktscan

Op basis hiervan geven wij advies en stellen wij samen met de medewerker een ontwikkelplan en advies op.
Dit doen wij gezamenlijk, zodat de medewerker zelf de regie en verantwoordelijkheid kan nemen over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

Op basis van dit ontwikkelplan en advies, kan jij als werkgever in overleg met jouw medewerker duidelijke afspraken maken over interne ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Soms betekent dit ook dat er gekeken wordt naar externe mogelijkheden.

 

Kosten?

Het ontwikkeltraject kost per medewerker €700 excl. BTW.
Dit is inclusief de TMA analyse, WEA, drie gesprekken en een ontwikkelplan en advies.

Maak je als werkgever gebruik van de NOW 2.0 regeling dan verwacht de overheid dat je jouw werknemers stimuleert om gebruik te maken van het ontwikkeltraject. Daarom is het traject kosteloos vanwege de subsidie, die er vanuit de overheid beschikbaar gesteld wordt.

Neem voor meer informatie met ons contact op. We vertellen je graag hoe wij jou van dienst kunnen zijn!

Werkwijze

Aanmelden

Medewerker(s) aanmelden via online formulier,
e-mail of telefonisch.

Afstemming

We maken afspraken over de start en eventuele maatwerk van de trajecten. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

Start

Na akkoord en (aan)betaling, nemen we contact met de medewerker(s).
We starten het traject.

Terugkoppeling

Per medewerker koppelen we het ontwikkelplan en advies terug. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Hoe vraag je een ontwikkeltraject aan?

Online formulier

Online Formulier

Door een online aanvraag formulier in te vullen, kun je snel voor een of meerdere medewerkers een ontwikkeltraject aanvragen.
Scroll door voor aanvraagformulier!

E-mail

Heb je vragen of meld je liever jouw medewerkers per mail aan?
Dan kan dit natuurlijk ook.
Mailen kan naar:
info@b-u-fully.nl

Telefonisch

Wil je meer informatie over het ontwikkeltraject?
Of wil je de aanmeldingen voor bespreken?
Dan staan wij jou graag te woord.
Mocht je ons voicemail inspreken, dan bellen wij binnen 24 uur terug.

010-8082992/ 06-34098489

Meer informatie over de TMA analyse

De uitgangspunt van de TMA methode is dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.  De TMA Talentenanalyse zet hiermee jouw medewerkercentraal en geeft inzicht in welke functie(s) het beste passen. Het is gebaseerd op positieve psychologie.

Daarnaast maakt het een objectieve en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.
De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken.

De analyse wordt online gemaakt en besproken met jouw medewerker.
Vanwege de privacy wetgeving, wordt de volledige rapportage uitsluitend gedeeld, wanneer jouw werknemer hiervoor toestemming heeft verleend.
De uitkomsten van de TMA analyse wordt uiteraard wel opgenomen in het ontwikkelplan en advies.

In onderstaande afbeelding vindt je een duidelijk overzicht van wat de TMA analyse(s) allemaal in kaart brengt.
Ook is er een film toegevoegd, die verder uitlegt wat de TMA methode en analyse allemaal inhoudt.
Verder kun je ook naar de volgende website voor nog meer informatie: https://www.tma.nl/nl/

TMA uitleg ontwikkeltraject

Meer informatie over de Werkenergieanalyse

De Werkenergieanalyse is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de werkenergiebalans en de bevlogenheid meet van medewerkers en ondernemers.

De werkenergieanalyse bestaat uit 6 onderdelen:
1. Bevlogenheidsniveau.
2. Energie en stressbronnen op organisatieniveau.
3. Energiegevers en energienemers.
4. Werkenergiebalans van een gemiddelde werkweek.
5. De flowgrafiek op taakniveau.
6. Prioriteitenplan.

De werkenergieanalayse kan voor verschillende situaties inzicht geven en verandermogelijkheden in kaart brengen.
Je kunt hierbij denken aan:
- Een zieke medewerker.
- Een medewerker, die niet optimaal functioneert.
- Re-integratietraject 1e en 2e spoor.
- Duurzame inzetbaarheid.
- Keuze maken over het wel of niet veranderen van functie/baan.
- Jobcrafting en talentontwikkeling.

Voor meer uitleg over de werkenergieanalyse kun je de folder downloaden en onderstaand filmpje bekijken.
Vanwege de privacy wetgeving, wordt de volledige rapportage uitsluitend gedeeld, wanneer jouw werknemer hiervoor toestemming heeft verleend

Ontwikkeltraject aanvragen werkgevers

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.