Testen en analyses

Analyses en testen

In onze trajecten maken wij regelmatig gebruik van analyses en testen.
Op deze pagina kun je meer lezen over welke wij gebruiken. Ons doel is om hiermee meer inzicht te geven en niet om iemand te labelen.
Daarnaast maken wij gebruik van analyses en testen, die op basis van wetenschappelijk onderzoek en psychologische stromingen onderbouwd zijn.

Natuurlijk zijn we bewust van dat wetenschappelijk onderzoek constant zich door ontwikkeld. Vandaar dat wij deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Wij zetten voornamelijk de Talent management analyse (TMA) en de Werkenergieanalyse (WEA) in.

Meer informatie over de TMA analyse

De uitgangspunt van de TMA methode is dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.  De TMA Talentenanalyse zet hiermee jouw medewerkercentraal en geeft inzicht in welke functie(s) het beste passen. Het is gebaseerd op positieve psychologie.

Daarnaast maakt het een objectieve en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.
De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken.

De analyse wordt online gemaakt en besproken met jouw medewerker.
Vanwege de privacy wetgeving, wordt de volledige rapportage uitsluitend gedeeld, wanneer jouw werknemer hiervoor toestemming heeft verleend.
De uitkomsten van de TMA analyse wordt uiteraard wel opgenomen in het ontwikkelplan en advies.

In onderstaande afbeelding vindt je een duidelijk overzicht van wat de TMA analyse(s) allemaal in kaart brengt.
Ook is er een film toegevoegd, die verder uitlegt wat de TMA methode en analyse allemaal inhoudt.
Verder kun je ook naar de volgende website voor nog meer informatie: https://www.tma.nl/nl/

TMA uitleg ontwikkeltraject

Meer informatie over de Werkenergieanalyse

De Werkenergieanalyse is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de werkenergiebalans en de bevlogenheid meet van medewerkers en ondernemers.

De werkenergieanalyse bestaat uit 6 onderdelen:
1. Bevlogenheidsniveau.
2. Energie en stressbronnen op organisatieniveau.
3. Energiegevers en energienemers.
4. Werkenergiebalans van een gemiddelde werkweek.
5. De flowgrafiek op taakniveau.
6. Prioriteitenplan.

De werkenergieanalayse kan voor verschillende situaties inzicht geven en verandermogelijkheden in kaart brengen.
Je kunt hierbij denken aan:
- Een zieke medewerker.
- Een medewerker, die niet optimaal functioneert.
- Re-integratietraject 1e en 2e spoor.
- Duurzame inzetbaarheid.
- Keuze maken over het wel of niet veranderen van functie/baan.
- Jobcrafting en talentontwikkeling.

Voor meer uitleg over de werkenergieanalyse kun je de folder downloaden en onderstaand filmpje bekijken.
Vanwege de privacy wetgeving, wordt de volledige rapportage uitsluitend gedeeld, wanneer jouw werknemer hiervoor toestemming heeft verleend

Deze analyses kun je gemakkelijk via onderstaande formulier aanvragen.
Mocht je eerst telefonisch of persoonlijk contact willen hebben om meer informatie op te vragen?
Dan kan dit via onderstaande contactgegevens.

B-U-Fully

010-8083992
info@b-u-fully.nl

Aanmelden Test en analyses