Omgaan met ontslag

Toename in ontslag

Vanwege de corona pandemie en de onverwachtse economische crisis, die ermee gepaard gaat, worden er veel contracten niet verlengd. Daarnaast merken we ook een toename in ontslag van mensen met een vast contract.
Vaak is dit ontslag vanwege economische redenen en/of reorganisaties.

Echter zien wij ook in de praktijk, dat sommige werkgevers vrij onverwachts in een rappe tempo starten met dossieropbouw, om hiermee vaak(onvoldoende) te kunnen aantonen dat het gaat om ontslag vanwege disfunctioneren.

In de afgelopen weken hebben wij meerdere nieuwe coachees mogen verwelkomen, waarvan de relatie met hun werkgever/leidinggevende vrij rap achteruit ging. Bij een enkele was er zelfs sprake van officiële waarschuwingen, die min of meer op onwettige wijze opgelegd werden en heel snel leidde tot ontslag.
Vaak ben je zo overrompeld dat dit vervolgens leidt tot een reactie, wat in jouw nadeel kan werken.

Door de volgende tips te delen, willen wij jou helpen bij het omgaan met ontslag. Want het is best een ingrijpende gebeurtenis.

Omgaan met ontslag

Tip 1. Teken niets en zeg ook niets mondeling toe.⠀

Het kan zijn dat jouw werkgever jouw vraagt om een document te tekenen ten aan zien van een officiele waarschuwing, een negatieve beoordeling en/of een naderend ontslag.

Weet dat je niet verplicht bent om ter plekke iets te ondertekenen. Geef aan dat je niets tekent zonder dat je er goed over hebt kunnen nadenken en juridisch advies hebt gekregen.

Dit geldt niet alleen voor vaststellingsovereenkomsten, maar ook voor officiële waarschuwingen en onredelijke slechte beoordelingen.
Vermijd ook mondelinge toezeggingen. Maar voel je wel vrij om aan te geven dat je overrompeld bent, of het niet zag aankomen etc.

Heb je wel bijvoorbeeld al een officiële waarschuwing of slechte beoordeling ondertekend, dan kun je achteraf schriftelijk toch nog bezwaar tegen indienen. Dit moet dan ook in jouw personeelsdossier opgenomen worden.

Tip 2. Schakel juridische hulp in:

Schakel juridische hulp in zodra jouw werkgever aangeeft dat je ontslagen wordt, onredelijk ontevreden is over jouw inzet/ werkzaamheden of wanneer jouw contract niet verlengd wordt.

Mocht je een rechtsbijstandverzekering hebben dan kun je deze gebruiken.
Zo, niet dan kun je terecht bij het juridisch loket, vakbond of een advocaat met de specialisatie arbeidsrecht.

Wanneer het gaat over waarschuwingen en onredelijke beoordelingen kunnen zij advies geven over hoe jij hiermee het beste kan omgaan.

Gaat het om ontslag dan zullen zij de onderhandelingen en contact met jouw werkgever overnemen. Wordt jouw contract niet verlengd, dan kunnen ze kijken of dit op tijd aan jou is medegedeeld en aangeven of je recht hebt op een transitievergoeding.

Tip 3. Informeer naar de transitievergoeding en mogelijkheden voor scholing/outplacement budget.

Wanneer je ontslagen wordt of je contract niet verlengd wordt, dan heb je mogelijk recht op een financiële vergoeding. De zogeheten transitievergoeding. Dit kan zowel bij vaste als tijdelijke contracten.

Er zijn een aantal situaties waarin je het niet ontvangt. Voorbeelden hiervan zijn faillisement, wanneer jij ernstig verwijtbaar gehandeld hebt of ernstig nalatig bent geweest, maar ook wanneer de CAO een andere type( financiële) vergoeding heeft vast gesteld.

Een jurist of advocaat kan het beste uitzoeken of jij deze transitievergoeding mag opvragen bij jouw werkgever. De hoogte van de transitievergoeding kun je vaak online berekenen.

Naast de transitievergoeding, kan je vaak ook vragen naar scholingsbudget of een outplacement traject. Vooral wanneer je dit nodig hebt om een overstap te maken naar ander werk. Per branche, CAO en werkgever kan de hoogte hiervan verschillen. Ook hierin is het handig om juridisch hulp in te schakelen, zodat zij de onderhandeling hierover kunnen uitvoeren.

Tip 4. Zorg er daarom voor, dat je omringd bent door positieve mensen.⠀

Je baan verliezen is geen pretje!⠀
Ook wanneer je eigenlijk ook zelf het niet meer naar je zin had. Als er ook sprake is van een meningsverschil of conflict, dan wordt dit proces vaak zwaarder. ⠀⠀

Het is dus van belang dat je mensen om je heen hebt die je steunen en een luisterend oor bieden. Wat verder belangrijk is, dat zij positief zijn en niet altijd helemaal meegaan in jouw boosheid, klagen, frustratie en tijdelijke onzekerheid. ⠀⠀

Je hebt in dit proces een voice of reason nodig, die naar je luistert, maar je ook weet gerust te stellen, te motiveren. Maar ook iemand die jou, wanneer het nodig is, een liefdevolle schop onder je kont geeft.⠀⠀

Tip 5. Neem tijd om dit verlies te verwerken en om te bedenken wat je met jouw toekomst wilt

Dit is wat ons betreft een belangrijke onderdeel in het omgaan met ontslag. Iedereen heeft tijd nodig om hun baanverlies een plek te geven. Sommigen meer dan anderen. Het is wel van belang om te werken aan jouw rouwverwerking, zodat je geen onnodige ballast mee te nemen naar een nieuwe baan.

Daarnaast wordt je hierdoor ook bewust van wat je niet meer wilt en kun je bepaalde signalen en ervaringen in het solliciteren beter plaatsen.
Neem ook de tijd om vooruit te kijken en op te schrijven wat je wel wilt. Kom je hier niet alleen uit, dan komt die outplacementbudget en/of transitievergoeding goed van pas.
Je kunt dan namelijk een loopbaancoach inschakelen om jou hierbij te helpen

6. Zorg goed voor jezelf

Bij alle verliesvormen komt rouwen om de hoek. Het is dan juist essentieel om goed voor jezelf te zorgen. Luister goed naar je lichaam en geest en handel hier ook naar.

Soms is op vakantie gaan of op een andere manier de rust op zoeken net wat je nodig hebt. En voor anderen helpt het juist om direct op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Bewegen en sporten helpen ook heel goed in dit proces. Je wordt dan gedwongen om niet alleen maar in je hoofd te piekeren en malen.
Tijdens het sporten laat je ook heel wat negatieve energie los, die vervangen wordt door andere positieve energie en hormonen.

Wat verder ook heel goed helpt is een creatieve uitlaatklep. Je kunt hierbij denken aan muziek, tekenen, schilderen, fotograferen, breien etc.

Ontslagen worden is een stressvolle gebeurtenis. Naast de emoties, die het oproept zijn er ook veel juridische zaken, waar je op moet letten.
Hopelijk helpen deze tips jou bij het omgaan met ontslag!

Meer weten over de transitievergoeding?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

Meer weten over outplacement?
Outplacement

Posted in

Amelia Sealey